توابین منتظر

بیایید منتظر بایستیم نه اینکه منتظر بنشینیم!

توابین منتظر

بیایید منتظر بایستیم نه اینکه منتظر بنشینیم!

این وبلاگ قدمی است در راه آقا امام زمان (عج الله تعالی فرجه شریف ) شاید که ناممان در لیست منتظرین آقا ثبت شود.

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»

آخرین مطالب
عمری بود که دل آقایمان را به درد می آوردم ، به گناه عادت کرده بودم و بوی گند آن آزارم نمیداد گویی گوش هایم حرف حق نمیشنید و

چشم هایم را چیزی جز باطل نوازش نمیکرد. انتهای بدی ها را دیدم انتهای اشتباهاتم را دیدم و اینک این نوشته های شخصی است که هر دو راه را

رفته بقول خودمان نفسش از جای گرم هم بلند نمیشود. روزهایی بود که نفسم در سینه حبس میشد بخاطر همه ی مشغله های دنیایی که برای

خود ساخته بودم و هیچ نداشتم و با تمام پررویی که داشتم وقت گرفتاری رو به سوی خدایم میگفتم: چرا من؟؟؟؟ کاش یک لحظه از بیرون به خود می

نگریستم و میدیدم که هرچی میکشم از همین من است!!!!

راهی که در آن هستم را مدیون شخصی ام که بردن نامش از ارزشش کم میکند همچین افرادی سربازان گمنام امام عصرمان (عج) هستند فقط

میگویم خدا خیرش دهد که همه آرامشم را مدیون اویم!

حجاب انتخاب کردم و تنها امیدم به رحمت خداست و میخواهم دل آقایم را شاد کنم به توبه ی جوانی که فقط اورا میخواهد و بس!

دوست من انسان عاقل راهی را که دیگران پیموده اند دوباره نمیرود .

انشاء الله که جزء منتظرین مهدی موعود باشیم .